Údržba hydraulických brzd SRAM a jejich odvzdušnění
Údržba hydraulických brzd SRAM a jejich odvzdušnění

Údržba hydraulických brzd SRAM a jejich odvzdušnění

08.11.2023

Brzdy jsou komponentem jízdního kola, který hraje klíčovou roli v oblasti bezpečnosti. Špatná funkce brzd výrazně snižuje ovladatelnost kola a zásadně omezuje vaše jízdní dovednosti. Proto by měla být údržba hydraulických brzd jednou z našich priorit.

Jistě, při příležitostném ježdění představují hydraulické brzdy (podmínkou je správné nastavení a kvalitní odvzdušnění) téměř bezúdržbovou záležitost. Jakmile však své kolo začnete využívat častěji, více intenzivně a za rozmanitého počasí, vaše brzdy se brzy začnou dožadovat více pozornosti. Co tedy údržba hydraulických brzd zahrnuje?

Základní údržba hydraulických brzd

Do základní péče se řadí pravidelná očista brzdových kotoučů a destiček. Někdy ale ani ta nestačí.

Prostředek Peaty's Disc Brake Cleaner představuje spolehlivý odmašťovač, který dokáže zbavit vaše kotouče všech funkci omezujících nečistot. U destiček je však situace složitější. S povrchovým potřísněním si čistič brzd Peaty's poradí, ale v případě, kdy se mastnota do brzdného materiálu zažere hlouběji, nezbývá již nic jiného než opálit vyjmuté destičky pomocí plynové letlampy nebo raději rovnou přistoupit k jejich výměně.

Čisté kotouče a destičky jsou jedna věc, ale danou pozornost je nutné pravidelně věnovat i jejich opotřebení, jež závisí na mnoha různých faktorech. Mezi ty patří například hmotnost jezdce, frekvence a intenzita brzdění, povětrnostní a terénní podmínky, pravidelná očista kola a mnohé další.

Destičky je nutno měnit ještě před úplným opotřebením, i když na nich stále zbývá tenká vrstva brzdné směsi. Propásnete-li tento moment, zaznamenáte to výrazným snížením brzdné účinnosti a tupým kovovým zvukem při brzdění, kdy brzdíte plech na plech.

Druhy brzdových destiček

Při výběru brzdových destiček se v prvé řadě zaměřte na kompatibilitu s vašim typem brzd. Ve většině případů nese samotná specifikace destiček zkratku daného názvu brzd, jako například LVL (SRAM Level), G2 (SRAM G2) atd. Jindy výrobek zahrnuje seznam všech brzd, pro které jsou určeny.

Druhy brzdových destiček pak dále rozlišujeme podle typu brzdné směsi a dle materiálu, z něhož je tělo destičky vyrobeno.

Organické brzdové destičky

Brzdové destičky, jejichž brzdná plocha je tvořena organickou brzdovou směsí (kombinace přírodních materiálů), hůře odolávají vysokým teplotám, a tím jejich výkon při vyšším zahřátí poměrně slábne. Jejich častým pro-argumentem však bývá pověst tichého chodu.

Sintrované brzdové destičky

Naopak sintrované destičky (ze směsi kovových prášků, žáruvzdorných materiálů, grafitu a modifikátorů) jsou vyzdvihovány zejména pro svoji vyšší tepelnou odolnost. Zachovají si tak lepší brzdný účinek i během dlouhých sjezdů a zároveň disponují i výrazně delší životností.

Odlehčené brzdové destičky

Pokud lpíte na každém gramu, pak je tu možnost zvolit brzdové destičky, jejichž tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Ty jsou většinou nabízeny v organické verzi.

Daný typ destiček je podstatně lehčí a hliník, jako materiál, zároveň lépe odvádí teplo. Nedoporučují se však pro více agresivní MTB disciplíny.

Odvzdušnění brzdového systému SRAM

V případě, kdy brzdy začnou takzvaně 'měknout' a ztrácejí schopnost plynulého dávkování brzdné síly, je jasné, že systém je zavzdušněn a žádá si důkladné odvzdušnění.

Příčiny pro vznik vzduchových bublin jsou v základě dvě. Buď systém není dobře utěsněn nebo zavzdušnění vznikne opakovaným zahříváním kapaliny během vysokého výkonu. Krajní možností může být i situace, kdy dojde k zavzdušnění brzdy v důsledku předchozího nekvalitního servisu.

My se dnes podíváme na to, jak odvzdušnit některé z nejčastěji používaných brzd. Konkrétně na modely SRAM Guide, SRAM Code, Sram G2 a SRAM Level.

Příprava pro odvzdušnění

Vzhledem k jasně po sobě jdoucím krokům a nechtěné možnosti potřísnění brzdovou kapalinou během procesu odvzdušnění doporučujeme nepodcenit vlastní přípravu. Servis provádějte v místě, kde případný únik brzdové kapaliny lehce odstraníte. Jízdní kolo doporučujeme upnout do montážního stojanu či jinak zabezpečit proti nechtěnému pohybu.

Seznam potřebného vybavení pro odvzdušnění hydraulických brzd zahrnuje:

  • Odvzdušňovací sadu SRAM,
  • úzké kleště,
  • čistý hadr,
  • značkovací fix.

SRAM AM Bleed Kit Brake

Tato odvzdušňovací sada je určena pro hydraulické diskové brzdy SRAM. Set obsahuje 2x stříkačku, 2x hadičku s koncovkou a zámkem, 1x Bleeding Edge adaptér, 2x klíč, 4x odvzdušňovací blok, 2x olivku, 2x trn, 4x těsnění a Crow's foot.

Proces odvzdušnění v jednotlivých krocích

Pokud máte potřebné nářadí, můžeme se pustit do procesu odvzdušnění. Výrobce SRAM proces odvzdušnění demonstruje v přiloženém videu a my si jednotlivé kroky postupně společně projdeme. Pusťme se tedy do toho.

Krok č. 1 - Odejmutí kola

Čas 0:19 - Odejměte zadní/přední kolo a dejte jej na bezpečné místo. Tím zabráníte nechtěnému potřísnění kotouče brzdovou kapalinou.

Krok č. 2 - Vyjmutí brzdových destiček

Čas 0:33 - Nejprve odstraňte závlačku ze šroubu, jež jistí brzdové destičky. Poté šroub vymontujte pomocí inbusového klíče 2.5 mm. Vytáhněte brzdové destičky společně s pružinkou, která se mezi nimi nachází, a vše odložte na bezpečné a suché místo. V případě, že nehodláte brzdové destičky měnit, označte si pravou a levou stranu, abyste předešli jejich záměně.

Krok č. 3 - Vložení odvzdušňovacího bloku

Čas 0:52 - Do brzdového třmene vložte ten správný odvzdušňovací blok. Ten roztáhne pístky a zajistí je před možným stlačením během procesu odvzdušnění. Odvzdušňovací sada SRAM obsahuje odvzdušňovací bloky pro brzdy SRAM CodeSRAM G2 a SRAM Level. Poté zajistěte blok ve třmenu pomocí jistícího šroubu, který jste před vyjmutím brzdových destiček vyšroubovali.

Je možné, že bude třeba (zejména v případě výrazně opotřebovaných brzdových destiček) pístky roztáhnout. V této fázi doporučujeme promazání pístků vazelínou SRAM DOT Assembly Grease, která podpoří jejich hladký chod.

Krok č. 4 - Příprava stříkačky pro páku

Čas 1:07 - První stříkačku (bez adaptéru Bleeding Edge) naplňte do ¾ brzdovou kapalinou SRAM 5.1 DOT. Alternativou může být kapalina Avid Pistop 5.1 DOT nebo MOTOREX Brake Fluid DOT 5.1. Při použití jedné z alternativ doporučujeme kompletní vytlačení původní brzdové kapaliny.

Krok č. 5 - Příprava stříkačky pro třmen

Čas 1:26 - Druhou stříkačku s adaptérem Bleeding Edge naplňte maximálně do ¼. Obě stříkačky postupně plně a řádně odvzdušněte tak, že je podržíte kolmo a vytlačíte vzduchové bublinky směru vzhůru. Tento proces několikrát zopakujte do chvíle, kdy ve stříkačkách nezůstane žádný vzduch. Po dokonalém odvzdušnění následně zajistěte vedení stříkaček červenými svorkami.

Krok č. 6 - Příprava brzdové páky

Čas 1:59 - U brzdových pák, které disponují nastavením kontaktní vzdálenosti (chodu), přetočte stavěcí kolečko nadoraz proti směru šipky. Poté nastavte páky na vzdálenost 75 až 80 mm od řídítek.

Krok č. 7 - Instalace odvzdušňovací stříkačky na brzdové páce

Čas 2:14 - Vyšroubujte odvzdušňovací šroub na brzdové páce za použití torx klíče a osušte páku od kapaliny, která unikla. Našroubujte odvzdušňovací stříkačku na brzdovou páku. Svorka na vedení zůstává sepnutá.

Krok č. 8 - Příprava brzdového třmene

Čas 2:31 - Odstraňte odvzdušňovací zátku a za pomocí 4mm inbus klíče povolte šroub o ¼ závitu a poté jej lehce dotáhněte. Nasaďte stříkačku na odvzdušňovací šroub. Měli byste ucítit lehké nacvaknutí. Otevřete svorku na vedení stříkačky a otočte červenou hvězdicí o celou otáčku. Tím se celý systém otevře. Dejte pozor, ať nepřesáhnete otočení o jednu celou otáčku.

Krok č. 9 - Odvzdušnění systému

Čas 3:03 - Při odvzdušnění je důležité, aby byla brzdová páka ve vyšší úrovni než brzdový třmen. Otevřete svorku na vedení stříkačky u brzdové páky a držte ji svisle. Lehce ji stlačte, tak aby kapalina prošla až do spodní stříkačky u brzdového třmene. Přestaňte s protlačováním dříve, než by mohlo dojít k vniknutí vzduchu do systému. Stříkačka u třmene se sama automaticky naplní kapalinou. Tou se v žádném případě nesnažte kapalinu nasávat. Zmíněným způsobem proženete novou kapalinu celým systémem a vytlačíte z něj vzduchové bubliny.

Krok č. 10 - Zabarvená a kontaminovaná brzdová kapalina

V případě, že vytlačená kapalina jeví známky zabarvení či kontaminace, zavřete nejprve obě svorky. Poté zavřete Bleeding Edge po směru hodinových ručiček. Odejměte nejprve stříkačku ze třmene a následně i druhou z brzdové páky. Poté se vraťte se zpět ke kroku č. 6.

Krok č. 11 - Pokračování v procesu odvzdušnění

Čas 3:34 - Držte obě stříkačky svisle a nasajte brzdovou kapalinu pomocí horní stříkačky připevněné k brzdové páce. Přestaňte dříve, než by mohlo dojít k nasátí vzduchu do systému. Opakujte střídavě kroky 8 a 10 do chvíle, kdy se přestanou objevovat vzduchové bublinky.

Krok č. 12 – Odvzdušnění brzdové páky

Čas 3:47 - Zavřete systém u třmene otočením nástroje Bleeding Edge plným otočení ve směru hodinových ručiček. Stiskněte několikrát brzdovou páku a poté ji nechte, ať se samovolně vrátí do své původní polohy. Následně zatáhněte za píst stříkačky u brzdy tak, abyste vytvořili v systému vakuum. Poté píst stříkačky stlačte. Tento proces opakujte do chvíle, kdy ze systému přestanou chodit vzduchové bublinky. Naposledy stlačte a uvolněte píst stříkačky pro vyrovnání tlaku v systému. Zavřete svorku u stříkačky na brzdové páce a vyšroubujte ji. Uzavřete systém na páce pomocí původního torx šroubu T10. Šroub dotáhněte na 1,5 až 1,7 Nm a otřete všechny místa potřísněná brzdovou kapalinou.

Krok č. 13 – Odejmutí stříkačky z brzdového třmenu

Čas 4:47 - Vyjměte stříkačku naraženou v brzdovém třmenu bez zbytečného otáčení. Utáhněte odvzdušňovací šroub na třmenu na 1.5 až 1.7 Nm. Nacvakněte původní záslepku a otřete všechny části potřísněné brzdovou kapalinou.

Krok č. 14 – Vložení brzdových destiček

Čas 5:05 - Vyjměte odvzdušňovací blok ze třmene, důkladně třmen očistěte a vložte do něj zpět brzdové destičky spolu s pružinkou. Pozor na záměnu levé a pravé destičky. Ideálně nainstalujte nové brzdové destičky. Vložte jistící šroub, utáhněte a zajistěte jej závlačkou. Nasaďte zpět kolo s očištěným kotoučem a máte hotovo.

Doplňky k servisu brzd SRAM

SRAM DOT Assembly Grease

Jedná se o originální vazelínu speciálně určenou pro brzdy SRAM a Avid na mazání pístků, oliv, trnů a dalších částí brzdy během servisu a údržby hydraulických brzd. Její unikátní složení zajišťuje plnou funkci i při kontaktu s brzdovou kapalinou.

SRAM 5.1 DOT Fluid

Jedná se o originální brzdovou kapalinu SRAM pro všechny hydraulické brzdy, jež nesou označení DOT 5.1. Tato kapalina disponuje extrémně vysokým mokrým bodem varu (nad 260 °C) a zaručuje optimální brzdový výkon a citlivou reakci.

Silniční hydraulické brzdy SRAM

V případě silničních hydraulických brzd SRAM se proces odvzdušnění nijak výrazně neliší. Vše však vypadá poněkud jinak. Pro zorientování v této problematice přikládáme video, ve kterém se výrobce SRAM věnuje odvzdušnění silničních hydraulických brzd.

Servis brzd SRAM s minerálním olejem

Pokud máte na svém kole hydraulické kotoučové brzdy SRAM, které nepoužívají brzdovou kapalinu DOT 5.1, ale minerální olej, nemusíte se ničeho bát. Proces odvzdušnění brzd je stejný jako v případě brzd s brzdovou kapalinou DOT 5.1.

Pro servis těchto brzd je nutný specifický kit pro odvzdušnění brzd (nelze použít kit, který je určený pro brzdy s brzdovou kapalinou DOT 5.1) a nutnost vždy použít minerální olej Maxima Mineral Brake Oil od SRAM.

Svěřte servis odborníkům

Vlastní proces odvzdušnění hydraulických brzd se může zdát být na první pohled příliš složitý. V praxi jde zejména o přesné dodržení výše popsaných kroků, které si i zručný hobby mechanik většinou rychle osvojí. V případě, že si na odvzdušnění hydraulických brzd SRAM netroufnete, doporučujeme tento úkon svěřit odbornému servisu.

Podobné články

Cannondale představuje novou Moterru SL: Nejlehčí plnohodnotný e-bike, který byl kdy vytvořen*

Cannondale představuje nejlehčí horské plnohodnotné elektrokolo, jaké kdy bylo vyrobeno – zcela nový model Moterra SL. S točivým momentem až 85 Nm, špičkovým výkonem více než 600 W a 601Wh baterií váží pouhých 19,5 kg a představuje kolo v kategorii e-MTB, které definuje svou vlastní třídu. Díky hbitosti a hravosti společně s velkým výkonem a dojezdem je Moterra kolo jako žádné jiné – každý trail se promění v nepřetržitou zábavu ve vysoké rychlosti.

Zimní tretry na kolo od Fizik

Cyklistika, a to i ta amatérská, už dávno není pouze letním sportem. Současná podoba našeho podnebí umožňuje provozovat tento sport téměř bez omezení po celý rok. Zimní období ale samozřejmě vyžaduje speciální vybavení, které zajistí potřebné pohodlí, bezpečnost, ale i dostatečný výkon v náročnějších podmínkách. Jednou z klíčových součástí výbavy jsou vhodné zimní tretry na koloAno, můžete to řešit pomocí návleků na tretry, zimních vložek nebo teplých ponožek od babičky. Koho tato provizorní řešení už omrzela a pořídil zimní tretry, lituje jen jediné věci. Že to neudělal daleko dřív.

Tesoro Neo Carbon

Cannondale uvádí na trh Tesoro Neo Carbon - první karbonový urban e-bike. Tesoro Neo Carbon není podobné ničemu z aktuální nabídky Cannondale. Karbonový rám vychází z naše špičkového endurance závodního kola Synapse, k tomu přidejte silnou pohonnou jednotku Bosch, prémiové komponenty a máte překvapivě ostrý, lehký a rychlý urban e-bike. 

Nová řada MTB výpletů Zipp 1ZERO HITOP

Výrobce zapletených kol ZIPP, který spadá do koncernu SRAM, se rozhodl rozšířit svoji nabídku zapletených kol pro vyznavače moderního XC a down-country o dva modely. Oba modely využívají technologii vrstvení karbonu HITOP, která má ZIPP patentovanou právě pro výrobu ráfků. Společně s novou řadou výpletů 1ZERO HITOP představil ZIPP také vylepšenou verzi senzorů pro kontrolu tlaku v pneumatikách s Tyre-Wiz 2.0.

Rock Shox Vivid dorazil! Čekání na legendu skončilo.

Legendární tlumič Rock Shox Vivid je zpět, aby uspokojil všechny potřeby od sjezdu, přes E-MTB až po enduro závody. Je vyroben tak, aby uspokojil i ty nejnáročnější jezdce. Jak? Povedlo se nám vytvořit vzduchový tlumič, který nabízí vlastnosti pružinového tlumiče s všestrannou platformou tlumení a jednoduchým a intuitivním nastavením pro každý typ terénu.  

Novinka od Peaty´s – Holdfast tool wrap

Peaty´s, anglický výrobce prémiových produktů pro údržbu a péči o jízdní kolo přichází s novinkou Holdfast tool wrap. Propracovaným obalem na nářadí a další nezbytnosti, který se připevňuje na rám kola pomocí unikátního řešení, tak abyste měli vše potřebné hned po ruce.