Podporujeme

V ASPIRE SPORTS souzníme s principem solidarity a finančně podporujeme některé dobročinné spolky, jejichž činnosti si vážíme a obdivujeme je. Patří mezi ně entity působící především lokálně a jejich zaměření je různorodé.

Konto Bariéry

Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Naším cílem je vracet handicapované zpět do života.

 

Dobrý anděl

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace.

 

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Organizace byla založena v roce 1990 na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným, opuštěným či jinak sociálně znevýhodněným dětem.

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV)

Podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

 

Společnost pro ranou péči

Prostřednictvím svých poboček poskytuje zejména odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným či jiným postižením.

 

CENTRUM PARAPLE

Pomáhá lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 15 let žijícím na území České republiky uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění.

 

ZDRAVOTNÍ KLAUN

Zdravotní nebo také nemocniční klaun je profesionální umělec, s přirozeným klaunským nadáním, schopností improvizace a s vrozenou empatií, jehož posláním je přispívat zábavnou formou ke zlepšení psychického a tím i fyzického stavu pacientů.

 

Nadační fond dětské onkologie Krtek

NFDO Krtek pomáhá udržovat současný vysoký standard péče o onkologicky léčené pacienty – snaží se usnadnit jejich léčbu, vyrovnat se s jejími následky, navýšit možnosti personalizované medicíny pro všechny léčené děti a dospívající, kteří ji potřebují.

 

HELPPES

Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů.

 

Nakladatelství UMÚN

Nakladatelství UMÚN s.r.o. působí v České republice od roku 1993 jako součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Hlavním posláním nakladatelství je umožnit lidem s vážným tělesným postižením, aby se stali rovnoprávnými členy společnosti a aby mohli žít a pracovat dle svých možností jako ostatní.

 

Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav je unikátním a největším onkologickým centrem v České republice. Cílem ústavu je na prvním místě co nejlepší péče o pacienty, která je však úzce propojená s jeho prosperitou a naplňováním stanovených misí a vizí.

 

ASPIRE SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

Zájmový spolek pro děti, který přivádí děti ke sportu.

 

RYCHLEBSKÉ STEZKY

Trail centrum s technickými kamennými stezkami i moderními flow traily.

 

Laboratorní škola BRNO

Labyrinth je úplnou základní školou s rozšířenou výukou anglčtiny a první laboratorní školou v České republice. Je postaven na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s univerzitami a dalšími partnery – inovátory vzdělávání.

 

NADAČNÍ FOND NEZÁVISLÉ ŽURNALISTIKY

Bez nezávislé žurnalistiky nebudeme vědět, na kom jsme závislí.

 

Nadační fond Reportér

Fond na podporu kvalitní novinařiny.